„Przyjazne przesłuchiwanie dzieci a nowe regulacje prawne – standardy i wyzwania”

Data publikacji: 06.06.2014

5 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów prowadzących przyjazne pokoje przesłuchań z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciechem Węgrzynem i przedstawicielkami Fundacji Dzieci Niczyje.

- Dla mnie i całego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości jednym z priorytetów jest podejmowanie działań zmierzających do objęcia szczególną ochroną dzieci, które jako ofiary, względnie świadkowie przestępstw, są wyjątkowo narażone na skutki wtórnej wiktymizacji – mówił podczas dzisiejszego seminarium wiceminister Wojciech Węgrzyn.

Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości w 2007 r. przystąpiło do Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci i zaangażowało się w procedurę certyfikacji przyjaznych pokoi przesłuchań małoletnich świadków.

 - Moim priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wrażliwym grupom pokrzywdzonych, w tym, dzieciom i pokrzywdzonym przemocą seksualną, czego wyrazem stał się projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym – zapewnił wiceminister sprawiedliwości.

Głównym celem projektu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pokrzywdzonym i świadkom, poprzez zwrócenie większej uwagi na ich potrzeby związane z udziałem w postępowaniu karnym. Projektowane rozwiązania zapewnią tym osobom nie tylko większe bezpieczeństwo, ale również poprawią ich sytuację procesową, zredukują ryzyko wtórnej wiktymizacji, a także zapewnią większy komfort składania zeznań.

W związku z czerwcową nowelizacją Kodeksu postępowania karnego i grudniowym Rozporządzeniem w sprawie sposobu przygotowania jednorazowego przesłuchania oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich przesłuchań, od 27 stycznia 2014 r. jednorazowym przesłuchaniem w przyjaznych pokojach chronieni są małoletni świadkowie do 18 roku życia a także wszystkie ofiary przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

- Deklaruję Państwu jak najszerszą współpracę w zakresie podejmowania wszelkich inicjatyw na rzecz poprawy położenia dzieci uczestniczących w procedurach postępowania przygotowawczego i sądowego. Zachęcam do dyskusji, która będzie pomocna przy wytyczaniu kierunku pracy Ministerstwa Sprawiedliwości w tej dziedzinie – zakończył Wojciech Węgrzyn.

Podczas dzisiejszego seminarium uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami dotyczącymi procedur przesłuchiwania szczególnych grup świadków. Ponadto przedstawili swoje opinie na temat prowadzenia przyjaznych pokoi przesłuchań i prowadzonych w nich czynności procesowych.


Źródło: ms.gov.pl