Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka (aktualizacja)

Data publikacji: 30.05.2014

- Mam nadzieję, że plakat, który zawiśnie we wszystkich komendach w całym kraju, przypominający zasady postępowania wobec dzieci w sytuacji interwencji, będzie jednym z małych kamyków ograniczających codzienną sumę zła na świecie – powiedział podczas prezentacji plakatu „Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka” szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.

Dokument, który już wkrótce trafi do wszystkich komend policji w Polsce, został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka. „Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka” mają stanowić praktyczne wsparcie dla funkcjonariuszy, w sytuacji podejmowania działań, podczas których obecne jest dziecko. Poszczególne punkty, wymienione na plakacie, wskazują na konieczność zabezpieczenia w jak najlepszy sposób interesów dziecka oraz zapewnienia mu właściwej opieki i poczucia bezpieczeństwa na każdym etapie postępowania.

Podczas oficjalnej prezentacji dokumentu w piątek w warszawskim Teatrze Dramatycznym minister Bartłomiej Sienkiewicz zaznaczył, że  dzieci bardzo często są świadkami przemocy domowej, a później są obecne podczas interwencji policji. W przypadku rodzinnych dramatów najważniejsza jest współpraca policji ze środowiskiem lokalnym.

- Cały państwowy aparat pomocy jest kompletnie bezrady wobec tego codziennego zła, jakie się odbywa zwyczajowo w każdej społeczności ludzkiej. Jest tak długo bezradny, póki nie potrafi nawiązać związku emocjonalnego z tymi ludźmi, który mają moralny obowiązek zwalczania tego zła – powiedział szef MSW.

Wskazał, że „że jeśli się stworzy krąg ludzi dobrej woli”, zarówno funkcjonariuszy, społeczników jak i każdego obywatela, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, szczególnie dzieci, walka z przemocą będzie przynosiła wymierne rezultaty. Przyznał, że zapobieganie przemocy jest niełatwą walką i nie da się jej w całości wygrać.

- Policja nie działa wśród pustki, działa w społeczności, wśród ludzi, rodzin, w miastach, na wsiach i to otocznie decyduje o skuteczności w tych dziedzinach. Stąd Przystanek PaT, program „Razem bezpieczniej”, stąd „Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie, stąd wielki wysiłek ze strony policjantów, ale także wysiłek społeczny, by wciągnąć policję w te elementy, które są prewencją, są wyprzedzającym myśleniem tego, co można zmienić, aby ta suma zła była na świecie mniejsza.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to jeden z priorytetów ministra Bartłomieja Sienkiewicza. 

Dokument powstał przy współpracy z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej Policji. 

Źródło: msw.gov.pl