Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

Data publikacji: 24.06.2015

Po raz kolejny został uruchomiony Telefon Bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów, którzy w okresie wakacyjnym będą przebywać w Polsce. Do 30 września, w godzinach 8.00-22.00, turyści zagraniczni będą mogli uzyskać potrzebne informacje oraz pomoc w sytuacjach wymagających specjalistycznej porady. O funkcjonowaniu telefonu powinni pamiętać policjanci, którzy w codziennej służbie spotykają turystów z innych państw.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić pod specjalne numery infolinii: +48 608 599 999 i + 48 22 278 77 77, płatne zgodnie z taryfą operatora. Komenda Główna Policji zapewnia osobom obsługującym telefon bezpieczeństwa możliwość bezpośredniego połączenia z centralą KGP - chodzi o szybką komunikację z właściwymi jednostkami Policji. Pracownicy obsługujący linię posługują się biegle językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Telefon Bezpieczeństwa działa od kilku lat na podstawie porozumienia zawartego między Komendą Główną Policji, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Szefem Urzędu do spraw Cudzoziemców i Polską Organizacją Turystyczną. Jego głównym celem jest zapewnienie pomocy turystom zagranicznym w nagłych i trudnych sytuacjach. Chodzi też o to, by brak znajomości języka i obowiązujących procedur, a także poczucie zagubienia w przykrych okolicznościach nie wpływały negatywnie na opinie zwiedzających o naszym kraju.