CEPOL – zabezpieczenie i konfiskata mienia

Data publikacji: 26.05.2014

Już po raz szósty Szkoła Policji w Katowicach zorganizowała kurs pod auspicjami Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL). Tematyka tegorocznego kursu, który odbywał się w dniach 19–23 maja, dotyczyła zagadnień związanych z zabezpieczeniem oraz konfiskatą mienia pochodzącego z działalności przestępczej.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele służb policyjnych, straży granicznych, służb celnych oraz prokuratorzy z 21 państw Unii Europejskiej oraz Islandii, zajmujący się tematyką zabezpieczenia i konfiskaty mienia, śledztw finansowych oraz międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu zabezpieczenia i konfiskaty mienia.

W gronie ekspertów zaproszonych do udziału w kursie znaleźli się min. Jill Thomas z Europolu, Nico Geysen z Centralnego Biura ds. Zabezpieczenia i Konfiskaty Królestwa Belgii, Brian Ludlow z Krajowej Agencji ds. Przestępczości Wielkiej Brytanii, Juraj Novocky – prokurator specjalny Prokuratury Republiki Słowackiej, Brian Woods z Krajowego Biura ds. Odzysku Mienia z Irlandii, Anna Zawiła – Niedźwiecka z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz mł. insp. Rafał Woźniak – Naczelnik Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia cieszyły się zwłaszcza prezentacje Briana Ludlowa nt. systemu wykorzystania w celach przestępczych nieformalnych transferów pieniężnych tzw. „Hawala”, oraz mł. insp. Rafała Woźniaka nt. zasad funkcjonowania oraz praktycznych doświadczeń związanych z działalnością w Polsce Krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia. Niezwykle interesujący okazał się również blok tematyczny przygotowany przez Panią Jill Thomas z Europolu, która  sporą część zajęć poświęciła na pracę w grupach. Uczestnicy mieli okazję rozwiązywać zadania związane z  praktycznymi aspektami międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych i pomocy prawnej w ramach zabezpieczenia mienia i śledztw finansowych.

Program tegorocznego kursu CEPOL nr 27/2014 Freezing and confiscation of assets,Szkoła Policji w Katowicach przygotowała wspólnie z Wydziałem do spraw Odzyskiwania Mienia Biura Służby Kryminalnej KGP. Prowadzona współpraca pozwoliła na bardzo staranne dobranie tematyki zajęć, uwzględniającej najistotniejsze i najbardziej aktualne problemy w dziedzinie zabezpieczenia i odzysku mienia w Unii Europejskiej, a także na zaproszenie do udziału w szkoleniu, cenionych i doświadczonych ekspertów z zakresu odzyskiwania mienia i śledztw finansowych.

 

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach