Powołanie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem

Data publikacji: 27.05.2014

19 maja br. minister sprawiedliwości Marek Biernacki powołał Radę do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy swoim urzędzie.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej, Federacji Subvenia Victima, Fundacji „Dzieci Niczyje", Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Fundacji „Pomoc kobietom i dzieciom (Rozwód, Przemoc, Głód)" oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań o charakterze organizacyjno-praktycznym służących implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, a także opiniowanie przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości projektów aktów prawnych, opracowań i propozycji rozwiązań służących wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem.