Spotkanie absolwentów Akademii FBI

Data publikacji: 27.05.2014

W dniach 25-26 maja br. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiego Oddziału Absolwentów Akademii FBI, w którym uczestniczyli funkcjonariusze policji z Belgii, Niemiec, Austrii, Wegier, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii.

Podczas spotkania omówiono m.in. sprawy organizacyjne stowarzyszenia, strategiczne cele i kierunki rozwoju działalności tej organizacji oraz możliwości szkoleniowe w ramach dalszego doskonalenia zawodowego.  W szczególności rozmawiano o organizacji planowanego na wrzesień br. w Warszawie seminarium szkoleniowego, którego temat przewodni to  „Bridging East and West – Rola Polski jako Łącznika Wschodu i Zachodu". Organizatorem przedsięwzięcia jest grupa polskich absolwentów z Policji, Straży Granicznej i ABW, współorganizatorem - Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

Akademia Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Quantico jest prestiżową uczelnią przygotowującą funkcjonariuszy do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach służb porządku publicznego na całym świecie. W ramach kontynuacji szkolenia absolwenci akademii corocznie organizują sesje szkoleniowe, na których uaktualniana jest wiedza  związana z pracą służb bezpieczeństwa i zwalczaniem przestępczości.