Od dziś szersza ochrona małoletnich ofiar przestępstw seksualnych

Data publikacji: 26.05.2014

Wydłużenie okresów przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży, a także szersza ochrona prawna małoletnich ofiar takich czynów – takie zmiany przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, która dziś wchodzi w życie.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedawnienie karalności przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności - jeśli pokrzywdzonym jest małoletni - nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia. Według dotychczasowych przepisów przedawnienie takie nie mogło nastąpić "przed upływem pięciu lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat". Ponadto zmiana rozszerzyła ochronę małoletnich w przypadku niektórych przestępstw. Dotychczas karane było utrwalanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej 15 lat. Zgodnie z ustawą przestępstwem są też takie czyny w odniesieniu do małoletnich - do osiągnięcia przez nich pełnoletniości, czyli 18. roku życia.

Przepisy odnoszące się do prostytucji nieletnich przewidywały dotąd karalność działań podejmowanych z "inicjatywy innej osoby niż małoletni". Nowelizacja nie uzależnia jednak odpowiedzialności karnej od tego, z czyjej inicjatywy dochodzi do karalnych zachowań seksualnych.

W przypadku produkcji, utrwalania, sprowadzania i przechowywania w celu rozpowszechniania m.in. treści pornograficznych z udziałem małoletniego zagrożenie karą wzrosło z 8 do 12 lat pozbawienia wolności. Wprowadzono też karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich.

Wg nowych uregulowań, za nakłanianie innej osoby do prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz ułatwianie tego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi do pięciu lat więzienia. Wcześniej czyny te były zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Źródło: (PAP)

Czytaj także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości