Projekt MSW dotyczący sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji

Data publikacji: 23.05.2014

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.

Zobacz treść rozporządzenia.