Antyterroryści doskonalą umiejętności strzeleckie

Data publikacji: 12.05.2014

W dniach 5-9 maja br. w Biedrusku Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP po raz drugi zorganizowało specjalistyczne szkolenie poligonowe z zakresu strzelectwa długodystansowego.

W dniach 5-9 maja br. w Biuedrusku  Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP po raz drugi zorganizowało specjalistyczne szkolenie poligonowe z zakresu strzelectwa długodystansowego.

Szkolenie było skierowane do funkcjonariuszy zajmujących się strzelectwem długodystansowym z Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych oraz Sekcji Antyterrorystycznych. Ponadto BOA KGP w ramach współpracy z innymi podmiotami krajowymi zaprosiło przedstawicieli z Biura Ochrony Rządu, którzy realizują zadania polegające na ochronie osób za pomocą broni z optyką. Głównym celem zgrupowania było podniesienie umiejętności oraz wiedzy z zakresu strzelectwa wyborowego, zwłaszcza w warunkach leśnych i zurbanizowanych.

W ramach współpracy międzynarodowej oraz w związku z uczestnictwem BOA KGP w unijnej grupie zadaniowej ATLAS, w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele litewskiej jednostki ARAS oraz słowackiej jednostki LYNX.

Podstawową metodą nauczania były zajęcia praktyczne oraz symulacja odpowiadająca realnym warunkom, w jakich mogą działać policyjni strzelcy wyborowi oraz ich obserwatorzy. Poza praktycznym strzelaniem, funkcjonariusze, którzy dopiero zaczynają strzelectwo długodystansowe uczestniczyli w wykładach z podstaw balistyki, nawigacji oraz obsługi i wykorzystania stacji pogodowych i komputerów balistycznych, wykorzystania noktowizji w działaniach, współpracy obserwatora ze strzelcem, rozpoznawania obiektów, dokumentowania i przekazywania danych, oraz z terenoznawstwa. Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli z Zespołu Strzelców Wyborowych BOA KGP oraz z Wydziału Koordynacji i Szkolenia Bojowego BOA KGP.

Odrębną grupę szkoleniową stanowili zaproszeni przedstawiciele z jednostek zagranicznych, z którymi BOA KGP współpracuje w ramach unijnej grupy zadaniowej ATLAS. Praktyczne strzelanie z zaproszonymi funkcjonariuszami z ARAS oraz LYNX miało również na celu wymianę doświadczeń miedzy trzema jednostkami partnerskimi. Zaproszeni goście uczestniczyli w strzelaniu zarówno w dzień jak i w nocy na dystansie od 100 do 1000 m.

Podsumowaniem szkolenia był sprawdzian z trzech konkurencji przeprowadzony przez funkcjonariuszy BOA KGP. Pierwszą konkurencją był strzał z „zimnej lufy”. Konkurencja polegała na oddaniu jednego strzału do tarczy pierścieniowej na dystansie ok. 380 m. Konkurencja była o tyle trudna, że podczas oddawania strzałów wiał silny boczny wiatr. W tej konkurencji wyróżnili się funkcjonariusze z SAT Olsztyn, SPAP Gdańsk oraz SPAP Kraków.

Drugą konkurencją było również strzelanie precyzyjne, ale funkcjonariusze po pierwszej konkurencji mogli dokonać poprawek przyrządów optycznych. Utrudnieniem w tej konkurencji było to, że strzał musiał być oddany na „odliczanie” czyli zgodny z obowiązującą taktyką działań. W tej konkurencji wyróżnili się funkcjonariusze z SAT Olsztyn, SPAP Gdańsk oraz SPAP Rzeszów.

Ostatnią konkurencja był tor strzelecki, gdzie uczestnicy musieli precyzyjnie oddać strzał z postawy stojącej do tarczy na odległość ok. 30 m, siedzącej do tarczy na odległość ok. 100 m, leżącej na odległość ok. 200 m oraz do tarczy „dzwon” na odległość ok. 400 m. Utrudnieniem w tej konkurencji było to, że poszczególne tarcze nie znajdowały się w odległościach o pełnych wartościach lecz w odległościach +/- 50 m od nich. W ostatniej konkurencji wyróżnili się funkcjonariusze z; SAT Bydgoszcz, SPAP Katowice oraz SAT Olsztyn.

BOA KGP planuje w przyszłości dalsze edycje dotyczące zagadnień strzelectwa długodystansowego zarówno teoretycznych jak i praktycznych szkoleń poligonowych z udziałem zaproszonych ekspertów i przedstawicieli jednostek krajowych i podmiotów zagranicznych. Planowanie jest zorganizowanie strzelania kątowego. Jest to zagadnienie bardzo istotnie z uwagi na zurbanizowany teren, w jakim w większości przypadków działają policyjni strzelcy wyborowi.

 

Źródło: BOA KGP