Polsko-niemiecka współpraca

Data publikacji: 16.05.2014

Przedstawiciele współpracujących ze sobą szkół policji ze Słupska i Oranienburga uczestniczyli w międzynarodowej konferencji poświęconej możliwościom bezpośredniego współdziałania pomiędzy władzami polskimi i niemieckimi w aspekcie bezpieczeństwa regionalnego.

Polsko-niemiecka konferencja zorganizowana została już po raz piąty. Co roku przedstawiciele służb polskich i niemieckich, które na co dzień zajmują się bezpieczeństwem, porządkiem i ściganiem osób łamiących prawo, podsumowują dotychczasową współpracę, a także przedstawiają plany związane z dalszymi wspólnymi działaniami transgranicznymi. Wspólne polsko-niemieckie doświadczenia to między innymi kontrole drogowe międzynarodowych patroli oraz zwalczanie przestępczości kryminalnej przeciwko mieniu po obu stronach Odry.

Osobnym punktem konferencji było wystąpienie poświęcone międzynarodowym szkoleniom policyjnym widzianym z perspektywy Szkoły Policji Landu Brandenburgia w Oranienburgu. Wiceprezydent Szkoły dr Marita Heydecke przedstawiła zakres szkolenia niemieckich policjantów w kontekście współpracy z policjantami polskimi. Międzynarodowe współdziałanie zostało przedstawione na przykładzie kontaktów ze Szkołą Policji w Słupsku, która na specjalistycznych kursach kształci oprócz polskich - również policjantów niemieckich, którzy w przyszłości pełnić będą służbę z polskimi kolegami w pasie transgranicznym.


Źródło: SP w Słupsku