VI Kongres Kobiet – Wspólnota Równość Odpowiedzialność a Służby Mundurowe

Data publikacji: 13.05.2014

Dla nas kobiet w mundurach to wyjątkowe spotkanie, zauważono naszą obecność, wielokrotnie podkreślano potrzebę wyrównywania szans w służbach mundurowych.

W VI Kongresie Kobiet po raz pierwszy obecni byli szefowie wszystkich ośmiu służb powołanych do Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. kobiet w służbach mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania – Policji, Wojska Polskiego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas otwarcia spotkania pierwsza dama Anna Komorowska przypomniała, że "tegoroczny Kongres Kobiet przypada w roku szczególnym: 25-lecia naszej wolności". "Ta rocznica jest okazją do refleksji również nad tym, co się zmieniło z kobiecego punktu widzenia" - podkreśliła.

Przypomniała, w ciągu tych 25 lat po raz pierwszy mieliśmy kobietę - premiera Hannę Suchocką, prezesa Narodowego Banku Polskiego, a już drugą kadencję prezydent Warszawy - Hannę Gronkiewicz-Waltz; także prezydentami innych miast w Polsce są kobiety, jest marszałek Sejmu Ewa Kopacz, od niedawna także prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf; trzeba też wspomnieć, że funkcję komisarza UE pełniła Danuta Huebner - mówiła małżonka prezydenta.

"Kobiety dały się poznać w swojej aktywności z jak najlepszej strony" - oceniła Komorowska i dodała, że grono aktywnych kobiet bardzo się poszerza.

Anna Komorowska zapewniła, że prezydent Bronisław Komorowski bardzo chciał uczestniczyć w Kongresie. Pozdrowiła uczestników Kongresu w imieniu męża.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaznaczyła, że "Warszawa też jest kobietą", nawiązując do hasła z jednego z transparentów uczestniczek: "Wielkopolska jest kobietą". Prezydent przypomniała, że symbolem miasta jest kobieta - syrena z tarczą i mieczem. Dodała, że 54 proc. mieszkańców Warszawy to kobiety, a miasto podejmuje szereg działań na rzecz mieszkanek.

Panel Równość szans w służbach mundurowych poświęcony był zasadom rekrutacji i testów sprawnościowych w poszczególnych służbach. Rozmawiano także o granicach awansu kobiet, potrzebie szkoleń równościowych i problematyce przemocy w rodzinach funkcjonariuszy i formacjach mundurowych. Tematyka panelu przyciągnęła tłumy. Zabrakło miejsca na sali i czasu na dyskusje.

część 1

 

 

część 2

 

 

część 3

 

 

część 4