Spotkanie koordynatorów do spraw komunikacji wewnętrznej

Data publikacji: 09.05.2014

W dniach 8-9 maja br. w Warszawie odbyło się spotkanie koordynatorów do spraw komunikacji wewnętrznej, w którym uczestniczyło siedemnastu koordynatorów wojewódzkich, przedstawiciele szkół Policji w Katowicach i Pile oraz przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Celem spotkania było omówienie realizacji wniosków z odprawy, która odbyła się 20 listopada 2013 r. w Będlewie oraz przedstawienie najważniejszych planów na 2014 r. Spotkanie służyło również integracji środowiska koordynatorów do spraw komunikacji wewnętrznej, a w szczególności stworzenia forum dzielenia się dobrymi praktykami i rozwiązaniami w tym zakresie.

Spotkanie prowadziła zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Kornela Oblińska. W swoim wystąpieniu przedstawiła główne trendy działania pionu komunikacyjnego, do których zaliczyła m.in. wdrażanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną, budowanie zintegrowanego systemu tożsamości formacji (m.in. poprzez upowszechnianie ceremoniału i musztry w Policji), prowadzenie (inicjowanie) działań o charakterze edukacyjnym (w tym upowszechnienie historii i tradycji Policji) oraz tworzenie systemu doskonalenia zawodowego.

Koordynatorzy do spraw komunikacji wewnętrznej zaprezentowali rozwiązania stosowane w poszczególnych garnizonach, które służą usprawnieniu komunikacji wewnętrznej. Uczestnicy spotkania zwracali także uwagę na problemy, z którymi spotykają się podczas wykonywania zadań służbowych.