Wizyta Komendanta Głównego Policji w Kosowie

Data publikacji: 09.05.2014

W dniach 6-8 maja br. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz towarzyszący mu Dyrektor BMWP KGP insp. Rafał Łysakowski i Dyrektor Gabinetu KGP insp. Robert Żółkiewski, uczestniczyli w uroczystościach związanych z Medal Paradą w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie.

Pobyt rozpoczął się od zwiedzania Camp Charlie w Mitrovicy, w którym stacjonują polscy policjanci. Następnie miało miejsce spotkanie z dowództwem Departamentu Jednostek Specjalnych. Kolejnym punktem programu było spotkanie z zastępcą szefa misji Eulex - Joelle Vachter. Nadinsp. Marek Działoszyński rozmawiał z J. Vachter o przyszłości misji i obecności w Kosowie polskich policjantów oraz ich roli w zaprowadzaniu ładu i porządku publicznego.

Wieczorem odbyło się ponad godzinne spotkanie z policjantami XXII rotacji JSPP. Komendant Główny Policji zaprezentował wyniki, jakie w ostatnim czasie osiągnęła polska Policja. Mówił o planach i zmianach, jakie czekają funkcjonariuszy po powrocie do kraju oraz priorytetach, na które kładzie szczególny nacisk.

Głównym punktem drugiego dnia wizyty była Medal Parada. Nadinsp. Marek Działoszyński wraz z Panią Joelle Vachter odznaczyli wszystkich policjantów XXII rotacji JSPP medalami za służbę dla pokoju. Natomiast policjanci wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem przy realizowaniu zadań mandatowych misji otrzymali nagrody okolicznościowe.