Nowe przepisy dotyczące centrów powiadamiania ratunkowego

Data publikacji: 20.05.2014

20 maja 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.

Rozporządzenie określa:

  1. organizację centrów powiadamiania ratunkowego oraz kryteria tworzenia ich oddziałów;
  2. sposób funkcjonowania centrów oraz realizacji przez nie zadań;
  3. ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych oraz sposób opracowywania i aktualizacji szczegółowych procedur;
  4. ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych w przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach systemu powiadamiania ratunkowego oraz sposób opracowywania i aktualizacji szczegółowych procedur;
  5. maksymalną liczbę operatorów numerów alarmowych i sposób jej podziału na poszczególne centra.

Beneficjentem uregulowań rozporządzenia będą wszystkie osoby kierujące zgłoszenia alarmowe na numery alarmowe obsługiwane przez centra powiadamiania ratunkowego, które liczyć mogą na szybką pomoc i reakcję odpowiednich podmiotów ratowniczych w różnego rodzaju sytuacjach awaryjnych. Wejście w życie proponowanych regulacji oddziaływać będzie również na same podmioty ratownicze, albowiem kierowane do nich będą jedynie kompletne zgłoszenia alarmowe zawierające niezbędne informacje do uruchomienia koniecznych działań, a tym samym nie będą przekazywane zgłoszenia fałszywe.

Zobacz treść rozporządzenia.