Nowe przepisy dotyczące dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego

Data publikacji: 05.05.2014

1 maja 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych

Zobacz treść rozporządzenia.