Najnowszy numer miesięcznika "Prokuratura i Prawo"

Data publikacji: 05.05.2014

W najnowszym numerze miesięcznika "Prokuratura i Prawo" m.in. o białym wywiadzie na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych, stosowaniu aresztowania wobec świadka w procesie karnym oraz komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2012 r., sygn. II AKa 206/12 (dot. rzeczywistego przyznania się do winy). Zapraszamy do lektury!

Dr hab. Radosław Koper, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego
Stosowanie aresztowania wobec świadka w procesie karnym


Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Nieobecność oskarżonego na rozprawie głównej (art. 376 k.p.k.)


Małgorzata Żbikowska, doktorantka UAM w Poznaniu
Pokrzywdzony w formach stadialnych przestępstwa


Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku
Umorzenie grzywny oraz innych należności sądowych


dr Adam Błachnio, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie
Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 2)


dr Tomasz Razowski, adwokat, Izba Adwokacka we Wrocławiu, Piotr Kaczmarek, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
Materialne oraz procesowe aspekty orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego na tle uregulowań kodeksu karnego skarbowego


Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji „Prokuratury i Prawa”
Ochrona środowiska w ustawodawstwie pozakodeksowym (część 1)


Błażej Stromczyński, student V roku Uniwersytetu Warszawskiego, dr Paweł Waszkiewicz, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego
Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych


oprac. dr Józef Gurgul
Glosy do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2012 r., sygn. II AKa 206/12 (dot. rzeczywistego przyznania się do winy)


oprac. dr Janusz Bojarski, dr Michał Leciak
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo karne w warunkach różnorodności kulturowej społeczeństwa” (Toruń, 14 listopada 2013 r.)