Jak szkolą się policjanci?

Data publikacji: 01.05.2014

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie to nowoczesna jednostka szkoleniowa polskiej Policji. To szkoła z wielkimi tradycjami, osiągnięciami i renomą na arenie międzynarodowej. Każdego dnia szkolonych jest tam ok. 1000 kursantów.

Centrum organizuje i prowadzi szkolenie podstawowe, podczas którego każdy policjant jest przygotowywany do wykonywania zadań w służbie prewencyjnej, komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i w oddziałach prewencji Policji. Nauka na szkoleniu zawodowym podstawowym trwa 6 miesięcy. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. ustalenie okoliczności i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowanie interwencji i zapobieganie zjawiskom kryminogennym.

Na terenie całego obiektu, którego łączna powierzchnia to ok. 100 hektarów, kształci się codziennie około 1000 kursantów, którzy do swojej dyspozycji maja najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. Wiedzę młodym policjantom przekazują doskonale przygotowani nauczyciele policyjni.

CSP jako jedyna szkoła w kraju prowadzi doskonalenie zawodowe centralne z zakresu ruchu drogowego. Odbywa się ono w formie kursów specjalistycznych, które obejmują m.in. problematykę z zakresu przepisów ruchu drogowego, taktyki pracy kontrolera ruchu drogowego, kontroli stanu technicznego pojazdów, użycia urządzeń kontrolno-pomiarowych, doskonalenia techniki jazdy motocyklem oraz samochodem służbowym, a także kierowania ruchem drogowym. Wszystkie zajęcia są ukierunkowane na praktyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności zarówno w warunkach symulowanych, jak i rzeczywistych.

CSP szkoli również policjantów wykonujących zadania na wodach oraz terenach przywodnych. Słuchacze w trakcie doskonalenia nabywają umiejętności związane z wykonywaniem specjalistycznych zadań w służbie prewencyjnej na wodach – chodzi przede wszystkim o ratowanie i poszukiwanie osób, a także mienia i sprzętu pływającego oraz manewrowanie łodzią w trudnych, a nawet ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Policjanci nabywają również umiejętności organizowania działań ratowniczych, posługiwania się sprzętem specjalistycznym i nawigacyjnym. Uczą się także wykorzystywania skuterów wodnych w służbie prewencyjnej na wodach.

Kolejne kursy realizowane wyłącznie przez Centrum Szkolenia Policji są skierowane do przewodników psów służbowych. Są to kursy specjalistyczne dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej i kryminalnej. W Sułkowicach tresowane są psy patrolowo – tropiące, które poza przygotowaniem do działań prewencyjnych uczą się także tropienia ludzkich śladów.

Drugą ważną kategorią są psy do zadań specjalnych. W obliczu świata przestępczego związanego z przemytem i handlem narkotykami oraz aktami terroru, zwierzęta są szkolone w zakresie wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych oraz identyfikacji śladów zapachowych. Część tresowanych w Sułkowicach psów z powodzeniem współpracuje także z policją wodną, pełniąc m.in. funkcje czworonożnych ratowników.

CSP, jako jedyna jednostka szkoleniowa Policji w kraju, posiada odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia kursów specjalistycznych z zakresu działań minersko-pirotechnicznych. Policjanci uczą się prowadzenia rozpoznania minersko-pirotechnicznego, stosowania sprzętu przeznaczonego do neutralizacji materiałów wybuchowych oraz zabezpieczania miejsca eksplozji.

Szkoła w Legionowie realizuje również kursy specjalistyczne z zakresu techniki operacyjnej oraz techniki kryminalistycznej. Zajęcia są realizowane w symulatorniach oraz w specjalistycznych pracowniach, a część z nich odbywa się w terenie otwartym.

CSP dysponuje nowoczesną infrastrukturą szkoleniową, w skład której wchodzi m.in. kompleks zespołu strzelnic. Taki obiekt pozwala na wszechstronne szkolenie umiejętności strzeleckich policjantów – zarówno tych, którzy uczestniczą w szkoleniu zawodowym podstawowym, jak i tych, którzy biorą udział w kursach specjalistycznych m.in. z zakresu zatrzymywania niebezpiecznych przestępców czy podejmowania interwencji wobec osób agresywnych i niebezpiecznych.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie posiada także nowoczesny komisariat szkoleniowy. Służy on doskonaleniu praktycznych umiejętności słuchaczy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – w wielu elementach stanowi on odzwierciedlenie typowego komisariatu Policji. Wszystkie jego pomieszczenia zostały wyposażone w system monitoringu z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. W strukturze komisariatu swoje miejsce znalazł także niebieski pokój, który służy m.in. przesłuchiwaniu dzieci. Korzystają z niego nie tylko słuchacze, ale również podmioty zewnętrzne prowadzące postępowania przygotowawcze.

Kolejnym obiektem, który odgrywa bardzo ważną rolę w kształceniu policjantów jest hala technik interwencji, która stanowi uzupełnienie istniejącej bazy dydaktyczno-sportowej szkoły. Odbywają się w niej zajęcia z zakresu interwencji policyjnych co sprawia, że ma ona duże znaczenie w systemie kształcenia policjantów. Po ukończeniu szkolenia słuchacz zostaje wyposażony w elementarny zestaw technik interwencyjnych: władania bronią i innymi środkami przymusu bezpośredniego oraz zachowań obronnych dla skutecznego działania zgodnie z wymogami prawa.

Na terenie szkoły znajduje się również policyjne centrum dowodzenia. Obiekt powstał w związku z powierzeniem Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Obecnie wykorzystywany jest na potrzeby szkoleniowe. W przypadku prowadzenia przez policję działań w sytuacjach kryzysowych oraz innych zakrojonych na szeroką skalę operacji, obiekt ma stanowić centralny sztab policyjny.

Szkoła zapewnia słuchaczom właściwe warunki do odpoczynku i nauki po zajęciach. Mogą korzystać oni ze zbiorów centralnej biblioteki policyjnej, Internetu a także obiektów sportowych.

CSP prowadzi również szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży. Podpisało też porozumienie z pięcioma szkołami średnimi, w których jest realizowany program dla klas o profilu policyjnym.

Centrum organizuje także corocznie dni otwarte. Przedsięwzięcie jest adresowane głównie do grup przedszkolnych oraz młodzieży szkół podstawowych i średnich. Mogą oni dzięki temu poznać szkołę a także zobaczyć wyposażenie i sprzęt policyjny. Największym  zainteresowaniem cieszą się pokazy działań policyjnych.

Nauka z w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie gwarantuje zdobycie kwalifikacji zawodowych w niemal wszystkich dziedzinach policyjnej profesji, a wysoki poziom wiedzy i umiejętności absolwentów szkoły przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku publicznego na poziomie zgodnym z oczekiwaniami społeczeństwa.

Źródło:CSP