Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej Policji

Data publikacji: 22.04.2014

Czy Policja nie jest otwarta i gotowa na badaczy zewnętrznych? Czy syndrom oblężonej twierdzy jest ciągle widoczny? Czy to tajemnica służbowa, a może niechęć do podmiotów zewnętrznych jest determinantem deficytu wyników badań w tym zakresie? Czy Policja opanowała współczesną wiedzę o komunikowaniu wewnętrznym i zewnętrznym? Jakie czynniki wpływają na wizerunek Policji i czy jest on rzeczywiście nie w pełni korzystny? Na te i inne pytania odpowiada Jadwiga Stawnicka w najnowszej książce „Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej Policji”.

Książka wpisuje się w pejzaż współczesnych badań nad rolą Policji w społeczeństwie polskim i europejskim. Składa się z dziesięciu rozdziałów i stanowi swego rodzaju dekalog poświęcony Polskiej Policji. Każdy z dziesięciu rozdziałów stanowi odrębną całość i kolejność zapoznawania się z ich treścią jest dowolna. W książce poruszono między innymi zagadnienia: opis projektu badawczego Komunikacja społeczna Policji. Historia, stan obecny i perspektywy, problem budowania tożsamości organizacji poprzez autorytet, rola debat społecznych w kształtowaniu świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa publicznego, dobór do Policji, budowanie wizerunku Policji poprzez marketing narracyjny. Publikacja jest adresowana do wszystkich policjantów, przedstawicieli służb mundurowych, dla wszystkich interesujących się problematyką służb mundurowych, a w szczególności polskiej Policji.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Juliana Maliszewskiego:

Mimo iż jest to książka typowo naukowa, napisano ją zrozumiale i komunikatywnie. Monografia jest przykładem przepięknej polszczyzny, gdzie o sprawach naukowych i złożonych mówi się językiem przystępnym (zgodnie z maksymą, że profesor zwyczajny o rzeczach nadzwyczajnych potrafi mówić zwyczajnie). Uwaga ta jest niezwykle istotna w obliczu rosnącej liczby prac naukowych napisanych „naukową nowomową”, gdzie autorzy usilnie doprowadzają do „przeintelektualizowania” dyskursu. W pracy zastosowano najnowsze metodologie naukowe, polegające na analizie neostrukturalnej i aplikatywnej. Wszystkie tezy zawarte w monografii mają wymiar nie tylko analityczny, wartościujące, ale także – co niezwykle cenne – aplikatywny. Zastosowania „Tez Stawnickiej” należałoby oczekiwać nie tylko w pracach Policji, ale także i organów rządowych i partii politycznych […]

***

Jadwiga Stawnicka, prof. zw. dr. hab., autorka ponad 150 publikacji w zakresie badań komunikacji społecznej, w tym 6 monografii, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, komunikowania kryzysowego, a także badań konfrontatywnych z zakresu językoznawstwa.

Autorka między innymi książek: Bezpieczeństwo uczestników interakcji – „Kiedy słowo jest bronią” (2012), Modele komunikacji w negocjacjach kryzysowych (2012); Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Między rytuałem, rutyną a kreatywnością (w druku).

Organizator cyklu konferencji służb mundurowych Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Zakres zainteresowań obejmuje zagadnienia: komunikacja w sytuacjach kryzysowych, anatomia wystąpień publicznych, poprawność językowa w komunikacji społecznej, psychologia konfliktu i negocjacji; metodologia badań naukowych; zarządzanie; język negocjacji; komunikacja językowa w środowisku pracy, community policing – filozofia działań Policji. Przewodnicząca komitetów naukowych i uczestnik konferencji i seminariów poświęconych zagadnieniom komunikowania kryzysowego.

Pliki do pobrania