Zapraszamy na obchody Dnia Weterana

Data publikacji: 26.05.2014

W tym roku Centralne Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ odbędą się 29 maja w Szczecinie. Weźmie w nich udział między innymi Minister Spraw Wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Organizatorzy przewidują, że w uroczystościach weźmie udział około 500 weteranów, w tym przedstawiciele weteranów reprezentujących kraje tworzące Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni oraz grupa weteranów służb podległych MSW.

Jednym z punktów programu będzie wręczenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych dwudziestu weteranom Policji Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Ponadto uczestnicy obchodów wezmą udział w polowej mszy, która zostanie odprawiona na Jasnych Błoniach, a także w uroczystym apelu. Weterani spotkają się też z Ministrem Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych. Uroczystość zakończy piknik zorganizowany w amfiteatrze.