Przygotowania Wielkopolskiej Policji do realizacji projektów teleinformatycznych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Data publikacji: 28.03.2014

28 marca br. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu podpisała porozumienie z Urzędem Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania projektu „Wykonanie dokumentacji dla projektu Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Przedsięwzięcie to będzie miało niebagatelne znaczenie dla całej infrastruktury teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji.

Planowane przedsięwzięcie docelowe jest zadaniem, które ze względu na stopień złożoności wymaga poniesienia znacznych nakładów pracy oraz czasu. Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień w bardzo znaczącym stopniu ułatwi proces tworzenia docelowej aplikacji w ramach nowej perspektywy finansowej, jak również przyczyni się do zwiększenia absorpcji środków w latach 2014-2020.
 
Realizacja projektu dot. wykonania dokumentacji technicznej o wartości 850 tys. zł (w tym 75 proc. dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) zakończy się w 2015 roku.

Źródło: KWP w Poznaniu