Bezpieczeństwo obiektów cywilnych i wojskowych w trakcie imprez masowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych

Data publikacji: 28.03.2014

Na lotnisku 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, w ramach dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP zs. w Radomiu na temat bezpieczeństwa obiektów cywilnych i wojskowych w trakcie imprez masowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych na lotnisku 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, odbyły się ćwiczenia obrazujące poruszaną tematykę.

Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji były:

  1. Profilaktyka i komunikacja społeczna jako narzędzie w walce z terroryzmem,
  2. Profilowanie sprawców zamachów terrorystycznych,
  3. Metodyka czynności w przypadku zagrożenia zamachami bombowymi,
  4. Praca technika kryminalistyki przy zabezpieczaniu miejsc detonacji ładunków wybuchowych.

Istotnym punktem konferencji był pokaz współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacji ataku terrorystycznego. Scenariusz zakładał wdarcie się na teren lotniska kilku uzbrojonych terrorystów. Pokaz kolejny raz dał szansę na przećwiczenie obowiązujących procedur w współdziałaniu służb w tego rodzaju przypadkach.

Kolejnym etapem dwudniowego spotkania była zaaranżowana na potrzeby szkoleniowe detonacja materiałów wybuchowych w dwóch specjalnie przygotowanych do tego pojazdach.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Collegium Civitas Centrum Badań nad Terroryzmem, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Sądu Okręgowego w Warszawie, prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, CBŚ KGP, Laboratorium Kryminalistycznego komend wojewódzkich w Kielcach, Łodzi, Rzeszowie i Warszawie.

Źródło: KWP zs. w Radomiu