O użyciu broni palnej przez policjanta

Data publikacji: 01.04.2014

W najnowszym numerze miesięcznika "Prokuratura i Prawo" ukazał się artykuł Jana Kuleszy "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. V KK 99/12". Autor odnosi się z aprobatą zarówno do rozstrzygnięcia, jak i uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego, dotyczącego użycia broni palnej przez policjantów w stosunku do kierującego pojazdem oraz pasażera w sytuacji domniemanego zamachu na owych policjantów.

Wskazuje jednak, że w przypadku stworzenia przez policjanta zagrożenia dla osób trzecich podczas odpierania zamachu na jego życie, zdrowie lub wolność, ocena takiego zachowania powinna być dokonywana z perspektywy art. 26 k.k., mimo istniejących w doktrynie, choć pominiętych przez Sąd Najwyższy, wątpliwości odnośnie możliwości stosowania stanu wyższej konieczności przez funkcjonariusza organów władzy publicznej.

Przeczytaj artykuł.