Spotkanie dotyczące szacowania ryzyka przemocy w rodzinie

Data publikacji: 27.03.2014

W dniach 25-26 marca br. w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach projektu "Standaryzowane narzędzia szacowania ryzyka przemocy w rodzinie - wzmacnianie kompetencji europejskich policjantów", realizowanego przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP z budżetu Programu Leonardo da Vinci.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji pięciu krajów partnerskich, tj. Cypru, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii oraz Bułgarii. Było to już szóste wydarzenie w ramach realizacji całego projektu, który służy zdobyciu i przyswojeniu przez jego uczestników kompleksowej wiedzy na temat standaryzowanych narzędzi oraz innych metod szacowania ryzyka związanego z przemocą w rodzinie wykorzystywanych przez policje europejskie. Dzięki doświadczeniom i wiedzy zdobytej podczas dotychczasowej realizacji projektu powstały narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia osób dotkniętych tą przemocą używane od 1 stycznia 2014 roku przez polskich policjantów.

Spotkanie warsztatowe służyło w głównej mierze przygotowaniu wspólnej publikacji poświęconej rozwiązaniom funkcjonującym w poszczególnych krajach. Było również okazją do podsumowania procesu przygotowania i wdrożenia polskich narzędzi szacowania ryzyka i podzielenia się z gośćmi z zagranicy doświadczeniami polskiej Policji, a także podmiotów wspierających ten proces, wśród których jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Fundacja Dzieci Niczyje oraz Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".