Śląski komendant nagrodził policjantów i pracowników Policji

Data publikacji: 27.03.2014

Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz nagrodził policjantów, którzy wyróżnili się swoim zaangażowaniem w codziennej służbie. Wzorowe wykonywanie przez nich obowiązków i zdecydowane działania zaowocowały zatrzymaniem sprawców wielu przestępstw. Podziękowania i nagrody pieniężne otrzymali również pracownicy cywilni.

Wśród nagrodzonych znaleźli się stróże prawa z wydziałów: kryminalnego, do walki z przestępczością samochodową, korupcją, teleinformatyki, techniki operacyjnej, ochrony informacji niejawnych, konwojowego i policji sądowej oraz laboratorium kryminalistycznego komendy wojewódzkiej. Nagrody odebrali również policjanci  z SPPP w Bielsku-Białej, komisariatu autostradowego oraz komend w Bielsku-Białej, Sosnowcu i Chorzowie.

Komendant wyróżnił także pracowników cywilnych z wydziału teleinformatyki, ochrony informacji niejawnych oraz inwestycji i remontów komendy wojewódzkiej. Łącznie wyróżniono 57 policjantów i 9 pracowników Policji.

Szef śląskiego garnizonu docenił profesjonalizm i zaangażowanie policjantów, które przyczyniło się do sukcesów w sprawach dotyczących m.in. ustalenia sprawcy zabójstwa, rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżą i paserstwem samochodów osobowych oraz zatrzymaniu członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej napadów rabunkowych.