Szkoleniowa współpraca polsko-francuska

Data publikacji: 27.03.2014

Centrum Szkolenia Policji przyjęło program współpracy szkoleniowej na 2014 r. między francuską a polską Policją, mający na celu wymianę doświadczeń z zakresu szkolenia koni służbowych.

Program przewiduje odbycie wizyty studyjnej we francuskiej jednostce konnej przez przedstawicieli Zakładu Kynologii Policyjnej CSP oraz zorganizowanie w Polsce praktycznych warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez ekspertów francuskich. Zajęcia, przy użyciu koni służbowych ze stanu Referatu Konnego i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, będą skierowane do policyjnych instruktorów jeździectwa i policjantów-jeźdźców.

Więcej.

Źródło: CSP w Legionowie