Otwarcie Punktu Konsultacyjnego Policji w SGGW

Data publikacji: 27.03.2014

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uroczyste otworzono punkt konsultacyjny Policji, w którym dyżury będą pełnić funkcjonariusze z ursynowskiego komisariatu.

Punkt konsultacyjny na terenie kampusu ursynowskiego SGGW został utworzony zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 22 lipca 2004 roku między Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a Komendantem Rejonowym Policji Warszawa II. Jego działalność z czasem została zawieszona.

Podczas spotkania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II mł. insp. Piotra Owsiewskiego z władzami uczelni w październiku 2013 roku, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Alojzy Szymański wyraził wolę reaktywacji tego punktu. Idea ta została także zasygnalizowana w trakcie debaty społecznej o bezpieczeństwie ze społecznością studencką, która miała miejsce 25 listopada 2013 roku. Zarówno przedstawiciele władz uczelni jak i samorządu studenckiego SGGW wykazali chęć pogłębienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz wznowienia funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego Policji.

W punkcie konsultacyjnym dyżury będzie pełnił dzielnicowy z ursynowskiego komisariatu. Policjant będzie tam obecny w każdą środę, w godzinach od 17.00 do 19.00. Będzie on przyjmował interesantów z rejonu kampusu SGGW i udzielał im niezbędnej pomocy w sprawach należących do zadań Policji.

Podstawowym celem działania władz uczelni i ursynowskiej Policji będzie zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni, podniesienie świadomości społeczności akademickiej o jej działaniach i uprawnieniach oraz sprawna i szybka wymiana informacji pozwalająca na optymalizację działań Policji.