Informacyjny Serwis Policyjny

Wymiana doświadczeń w zakresie negocjacji policyjnych

Zamieszczony Data publikacji 25.03.2014
W połowie marca br. w Atenach odbyło się spotkanie będące częścią projektu "Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w trakcie negocjacji policyjnych” finansowanego z Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, którego celem jest wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi w zakresie negocjacji policyjnych. W projekcie uczestniczył Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski wraz z policjantami lubelskiego i małopolskiego garnizonu.

Program wizyty został przygotowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Komendy Głównej Policji greckiej i obejmował teorię i praktykę w zakresie systemów negocjacji, zasad współpracy negocjatorów z dowódcami operacji, jednostkami specjalnymi, zagadnienia dotyczące negocjacji z konsultantami.

Policjanci poznali również innowacyjne metody aktywnego słuchania, sposoby przeprowadzania zmiany zespołów negocjacyjnych oraz zapoznali się z metodyką szkoleń. Mieli także okazję uczestniczyć w ćwiczeniach symulacyjnych, podczas których poznali taktykę i techniki prowadzenia negocjacji policyjnych. 

Zdobyta wiedza oraz doświadczenia będą przekazane policjantom lubelskiego i małopolskiego garnizonu podczas szkolenia kaskadowego, które zostanie przeprowadzone we wrześniu 2014 r.

Źródło: KWP w Lublinie

 
powrót
drukuj