Legnicka e-komenda wyróżniona

Data publikacji: 25.03.2014

Elektroniczny rejestr dokumentacji wprowadzony przez Komendę Miejską Policji w Legnicy został wyróżniony w konkursie "Profesjonaliści w służbie obywatelom" zorganizowanym przez Szefa Służby Cywilnej. Jury zwróciło uwagę, że rozwiązanie zaproponowane przez legnicką jednostkę pozwala na znaczne usprawnienie obsługi klienta i może być wzorem do naśladowania dla innych urzędów.

"Profesjonaliści w służbie obywatelom" to konkurs zorganizowany w 2013 r. przez Szefa Służby Cywilnej. Jego celem było przede wszystkim promowanie urzędów, które wyróżniają się na tle innych poprzez stałe usprawnianie dotychczas wypracowanych standardów obsługi klienta.

Do pierwszej edycji konkursu przystąpiły 62 urzędy. Zgłaszający musieli opisać wdrożone przez siebie rozwiązania, które usprawniają obsługę klienta i które ich zdaniem zasługują na upowszechnienie. Laureatem konkursu został m. in. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, który wprowadził Forum Cudzoziemców – platformę współpracy z cudzoziemcami. W wyniku prac komisji powstał też zbiór zawierający opisy dobrych praktyk, które zostały najwyżej ocenione. Mogą być one źródłem inspiracji dla innych przy wprowadzaniu usprawnień w zakresie obsługi klienta.

Jury konkursu zwróciło uwagę na interesujące rozwiązanie zaproponowane przez jedną z jednostek Policji. Chodzi o Komendę Miejską Policji w Legnicy, która zrealizowała ideę e-komendy. W KMP wprowadzono elektroniczny rejestr całości dokumentacji wpływającej i wysyłanej z jednostki. Dzięki temu każdy pracownik może udzielić informacji zainteresowanej osobie lub skierować petenta od razu do pracownika prowadzącego sprawę. Na uwagę zasługuje fakt, że rozwiązanie zostało wdrożone dzięki zaangażowaniu pracowników KMP, a więc bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Dzięki temu system jest też doskonale dostosowany do specyfiki pracy w legnickiej jednostce. E-komenda usprawnia obsługę zainteresowanych, obniża koszty obsługi związane z wysyłaniem korespondencji i skraca czas udzielania informacji.

Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy serdecznie gratulujemy!

Źródło: https://dsc.kprm.gov.pl/