Międzynarodowe warsztaty strzeleckie Simuniton

Data publikacji: 20.03.2014

Nowoczesne metody treningowe oraz zasady prowadzenia działań wobec osób niebezpiecznych z użyciem broni, to tylko niektóre tematy poruszane podczas specjalistycznych warsztatów zorganizowanych w Szkole Policji w Słupsku.

Coraz częstsze doniesienia dotyczące różnorodności podejmowanych przez policjantów interwencji policyjnych wskazują na brutalizację zachowań przestępczych. Policjantom coraz częściej przychodzi interweniować w sytuacjach bezpośrednio zagrażających ich życiu, co w wielu przypadkach daje podstawę do stosowania rozlicznych środków przymusu bezpośredniego, nie wyłączając broni palnej.

Taki stan rzeczy nakazuje podejmować trud efektywnych działań dydaktycznych, chociażby poprzez stosowanie nowoczesnych urządzeń treningowych do nauki posługiwania się i strzelania z broni.

- Coraz częściej w procesie dydaktycznym zarówno na rzecz słuchaczy kursu zawodowego podstawowego, jak i kursów specjalistycznych wykorzystywany jest system szkolenia strzeleckiego Simunition. (Jednostki broni tego systemu wystrzeliwują zamiast pocisku specjalny koszyczek z miękką substancją i farbą. Trafienie wywołuje ból, a farba zaznacza miejsce trafienia.) Wciąż dostrzegamy jednak potrzebę rozwoju naszego warsztatu metodycznego w tym zakresie. Dlatego właśnie zorganizowaliśmy warsztaty metodyczne, których nadrzędnym celem będzie między innymi omówienie sposobów wykorzystania amunicji i zestawów adaptacyjnych w szkoleniu strzeleckim, opracowywanie scenariuszy treningowych, ćwiczeń indywidualnych - mówi nadkom. Arkadiusz Gliszczyński, pełniący obowiązki Kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych.

Moderatorem warsztatów był Bill Sandman, który przez 21 lat pełnił służbę w jednostkach specjalnych SWAT. Zajęcia w Słupsku były kolejnymi po serii szkoleń przeprowadzonych na terenie Niemiec. W ocenie amerykańskiego gościa uczestniczący w zajęciach policjanci Biura Operacji Antyterrorystycznych, Centralnego Biura Śledczego oraz wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego i Zakładu Interwencji Policyjnych Szkoły Policji w Słupsku reprezentują bardzo wysoki poziom. - Wasi dowódcy powinni być z was dumni, mają bardzo dobrze przygotowanych do służby policjantów - powiedział Bill Sandman.

Amerykański instruktor wskazał również na nowoczesny sprzęt monitoringu wizyjnego i dźwiękowego, w który wyposażone są najnowsze obiekty symulacyjne słupskiej Szkoły Policji: „Przyziemie 1” i „Przyziemie 2”. Dzięki niemu można na bieżąco śledzić przebieg ćwiczeń a następnie odtwarzać minuta po minucie cały przebieg symulacji. W opinii amerykańskiego instruktora, jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań na świecie. Co ciekawe, wyposażenia tego rodzaju nie spotkamy w niektórych stanach USA, gdzie rejestracja obrazu podczas takich szkoleń jest zabroniona. Jak się dowiedzieliśmy, nie chodzi tylko o wizerunek twarzy, ale także o sam kształt sylwetki, dzięki któremu możliwe byłoby zidentyfikowanie ćwiczącego policjanta.

Źródło: SP w Słupsku