Nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji (marzec)

Data publikacji: 26.03.2014

Poniżej prezentujemy decyzje i wytyczne Komendanta Głównego Policji, które zostały zamieszczone w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji.