Minister Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

Data publikacji: 07.03.2014

W piątek 7 marca br. Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wizytował Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Spotkanie z policjantami garnizonu podkarpackiego związane było z przygotowaniem Policji do reagowania w związku z trudną sytuacją polityczną na Ukrainie.

Minister spotkał się z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, kierownikami komórek organizacyjnych KWP oraz komendantami miejskimi i powiatowymi Policji. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zdzisław Stopczyk zrelacjonował najważniejsze kwestie związane z przygotowaniem podkarpackiej Policji do reagowania na wypadek pogłębienia się trudnej sytuacji politycznej na Ukrainie. Minister poruszał też kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich.

Źródło: KWP w Rzeszowie