Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Nowy zastępca do spraw logistyki KSP

Zamieszczony Data publikacji 06.03.2014
6 marca br. młodszy inspektor Małgorzata Łyszko-Domagalska decyzją Komendanta Głównego Policji objęła obowiązki Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki. Zastąpiła na tym stanowisku podinspektora Artura Jopka.

Komendant Główny Policji z dniem 6 marca 2014 r. na wniosek Komendanta Stołecznego Policji powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Małgorzacie Łyszko-Domagalskiej, która zajmowała do tej pory stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V. Dotychczasowy zastępca komendanta podinspektor Artur Jopek będzie kontynuował służbę w strukturach Komendy Głównej Policji.

***

Młodszy inspektor Małgorzata Łyszko-Domagalska wstąpiła do Policji w 1991 roku. W pierwszych latach służby związana była z Komendą Stołeczną Policji. Pracowała między innymi w Wydziale Prezydialnym, Transportu oraz Zaopatrzenia. Od 2001 roku pełniła funkcję kierownika Sekcji Zarządzania Jakością Komendy Stołecznej Policji, a od stycznia 2005roku kierownika Zespołu później Sekcji, Strategii i Promocji KSP. W czerwcu 2005 roku została mianowana na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Od 26kwietnia 2012 do 5 marca 2014 roku była Komendantem Rejonowym Policji Warszawa V.

Mł. insp. Małgorzata Łyszko-Domagalska ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie na kierunku zarządzanie, a także Podyplomowe Studia Zarządzania Jakością na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Źródło: KSP

 
Tagi:
powrót
drukuj