Nowoczesna platforma telekomunikacyjna w garnizonie kujawsko-pomorskim

Data publikacji: 07.03.2014

6 marca br. w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu budowy platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim.

W ramach projektu zostanie wykonana nowoczesna platforma telekomunikacyjna integrująca wszystkie eksploatowane systemy łączności stacjonarnej i radiowej. Projekt przewiduje również wymianę konwencjonalnych, analogowych radiotelefonów eksploatowanych przez kujawsko-pomorską Policję, na radiotelefony standardu DMR z możliwością przesyłania krótkich wiadomości tekstowych, funkcją maskowania korespondencji; doposażenie jednostek Policji w nowoczesne terminale telefonii IP; uruchomienie centralnego stanowiska rejestracji i archiwizacji korespondencji.

Dzięki projektowi służby dyżurne wyposażone będą w jednolitą konsolę operatorską dla użytkowanych aktualnie systemów łączności wraz z wdrażanym nowym system telefonii IP będącej jednym z elementów systemu telekomunikacyjnego OST 112. Projekt uwzględnia jeszcze możliwość integracji z systemami teleinformatycznymi jak System Wspomagania Dowodzenia (SWD) w województwie kujawsko-pomorskim oraz z tworzonym ogólnopolskim systemem CPR.

Prace nad realizacją projektu będą prowadzone w okresie od czerwca 2014 do czerwca 2015 roku. Całkowity koszt wdrożenia projektu wynosi 19.500.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 16.575.000 zł. 

Więcej.


Źródło: KWP w Bydgoszczy