Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści

Data publikacji: 06.03.2014

Pod koniec lutego br. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wydał wytyczne w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści.

Celowość wydania wytycznych wynika z konieczności ujednolicenia praktyki w zakresie sposobu prowadzenia postępowań karnych o przestępstwa popełniane na szkodę grupy osób albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej albo ze względu na jej bezwyznaniowość, niezależnie od kwalifikacji prawnej czynu zabronionego zwanych przestępstwami z nienawiści. Ponadto wytyczne Prokuratora Generalnego mają wyeliminować nieprawidłowości, które występowały w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa z nienawiści.

Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczą:

  1. uregulowań materialnoprawnych,
  2. sposobu prowadzenia postępowań, z uwzględnieniem, że zasady odnoszą się nie tylko do spraw o przestępstwa z nienawiści,
  3. postępowań innych niż karne oraz kwestii organizacyjnych.

Zobacz: Wytyczne Prokuratora Generalnego