Od tablicy korkowej do intranetu

Data publikacji: 06.03.2014

W Komendzie Głównej Policji szykują się poważne zmiany związane z usprawnianiem komunikacji wewnętrznej. Intranet, który niebawem będzie dostępny na każdym biurku przy ul. Puławskiej, zgodnie z ideą, ma spełniać trzy podstawowe funkcje: być użyteczny, atrakcyjny i ma zaspokajać potrzeby informacyjne pracowników i funkcjonariuszy Policji.

- Nasz portal wewnętrzny jako nowoczesne narzędzie komunikacyjne będzie skupiał wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu, aby każdy policjant i pracownik Policji był dobrze poinformowany o sprawach, które go bezpośrednio  dotyczą i które mają za zadanie ułatwić codzienną pracę – powiedziała koordynatorka projektu, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Kornela Oblińska.  Dodała, że na obecnym etapie portal będzie dostępny tylko dla policjantów i pracowników KGP, ale docelowo zgodnie z dyspozycją i oczekiwaniami Komendanta Głównego Policji ma objąć wszystkie komendy wojewódzkie i szkoły Policji.

– Chcemy objąć tym projektem wszystkie garnizony, ale zanim to się stanie będziemy korzystać z narzędzia, jakim jest Informacyjny Serwis Policyjny (isp.policja.pl) – tam staramy się zamieszczać wszelkie niezbędne i istotne z punktu widzenia naszej formacji informacje – wyjaśniła.

Strona od niedawna przeżywa renesans - zmieniła się szata graficzna i co najważniejsze jest systematycznie aktualizowana i dostosowywana do potrzeb użytkowników. Miesięcznie odnotowywanych jest blisko 200 tys. wejść na stronę.

Korzyści z intranetu

- Korzyści, które zamierzamy osiągnąć w wyniku wdrożenia tego projektu są ściśle skorelowane z potrzebami organizacyjnymi Policji, którymi są m.in. usprawnienie komunikacji wewnętrznej, tworzenie spójnej polityki komunikacyjnej, usystematyzowanie oraz zwiększenie szybkości przepływu informacji oraz obniżenie kosztów administracyjnych związanych np. z korespondencją wewnątrz instytucji – wyjaśniła mł. insp. Oblińska. Jak dodała, kierownictwu polskiej Policji zależy, żeby każdemu funkcjonariuszowi i pracownikowi Policji nie tylko ułatwić dostęp do informacji, ale także skrócić czas jej wyszukania. Portal wewnętrzny ma pełnić jednocześnie funkcję integrującą - być miejscem spotkań, wymiany informacji czy doświadczeń.

Przykładowe funkcjonalności intranetu

Obecnie do przykładowych funkcjonalności policyjnego intranetu należą:

► aktualności – informacje o bieżących działaniach Komendy Głównej Policji, aktualnie prowadzonych projektach, zapowiedziach, komunikatach, wydarzeniach,

► baza wiedzy – dane o strukturze organizacyjnej, informacje dla nowo przyjętych do służby/ pracy, wykaz przydatnych linków, baza aktów prawnych, repozytorium plików (np. wzory dokumentów, elementów graficznych, artykułów, prezentacji), informacje na temat ceremoniału policyjnego itp.

Oprócz tych podstawowych użyteczności na uwagę zasługuje wyszukiwarka książki adresowej (zawierająca dane osobowe wraz ze stopniem służbowym, stanowiskiem i miejscem pracy, ponadto dane kontaktowe), plików multimedialnych, słownik wyrażeń ustawowych, jak również przewodnik, w którym znajdują się informacje dotyczące np. badań okresowych, dofinansowania, godziny przyjęć lekarza medycyny pracy czy nawet menu policyjnej stołówki.

Ciekawym pomysłem jest także formularz kontaktowy „napisz do komendanta”. - Warunkiem dobrej służby i pracy jest rzeczowa i aktualna informacja. Każdy, kto nie znalazł satysfakcjonującej bądź wiarygodnej odpowiedzi na nurtujące go pytanie, może teraz skierować je bezpośrednio do mnie. Nie obiecuję, że odpowiem natychmiast, ale obiecuję, że odpowiem na każde – napisał komendant Działoszyński. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu każda osoba będzie mogła osobiście zwrócić się do swojego szefa i co najważniejsze liczyć na jego odpowiedź.

Stworzona została także strefa wymiany informacji bezpośrednio miedzy użytkownikami portalu. Zakładka „po godzinach”, w której będą publikowane wszelkiego rodzaju ogłoszenia, zaproszenia, apele, ma stanowić platformę wzajemnego informowania się. Dotychczas w Komendzie Głównej Policji wykorzystywane były do tego korkowe tablice ogłoszeń ustawione w głównych ciągach komunikacyjnych. Informacje przypinane do nich często ginęły w natłoku większych kolorowych ogłoszeń. Teraz każdy pracownik będzie miał możliwość skorzystania z nowoczesnego i bardziej dostępnego narzędzia komunikacji.

Nowe pomysły

Ideą portalu wewnętrznego jest włączenie i zaangażowanie pracowników i funkcjonariuszy Policji do jego tworzenia. Choć portal przeżywa obecnie fazę konfiguracji i testów, już pojawiają się pierwsze pomysły - mowa np. o intranetowym poradniku językowym, galerii fotograficznej, kalendarzu nadchodzących wydarzeń, skrzynce pomysłów oraz uwag itp.

Bardziej technicznie o rozwoju portalu wypowiada się jeden z jego projektantów.  – Chcemy zrealizować automatyczną aktualizację struktury Policji, książki adresowej, stanów magazynowych umundurowania poprzez integrację portalu z System Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) – powiedział podkom. Wojciech Rozwadowski z Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego GKGP. - Myślimy też o automatycznym generowaniu różnego rodzaju pism i wniosków - ta funkcjonalność znaczenie ułatwiłaby pracę. Ponadto,  skorzystałby na tym nasz system identyfikacji wizualnej – dodał Rozwadowski.

Choć portal zostanie uruchomiony niebawem, to wciąż nie ma jeszcze nazwy. Zachęcamy naszych czytelników do przesyłania pomysłów. Warunek jest jeden – nazwa musi być krótka i kojarzyć się z Policją. Propozycje prosimy przesyłać na adres pwkgp@policja.gov.pl. Jesteśmy otwarci również na Wasze uwagi (być może doświadczenia) związane z rozwijaniem funkcjonalności intranetu.


***

Budowa portalu nie obciążyła budżetu Policji – stworzony jest własnymi siłami z wykorzystaniem darmowego systemu zarządzania treścią Joomla!

 

Beata Perkowska