Rusza nabór na kurs UN

Data publikacji: 03.03.2014

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji przystępuje do realizacji czynności związanych z naborem policjantów na kurs specjalistyczny, przygotowujący do służby poza granicami kraju, w kontyngentach policyjnych w charakterze ekspertów (tzw. kurs „UN”).

Raporty policjantów, kandydatów na kurs, należy kierować do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora BMWP KGP, z zachowaniem drogi służbowej, w terminie wskazanym przez właściwe komórki kadrowe KWP, SP oraz Biura KGP – nie później jednak niż do 4 kwietnia 2014 r. Rozpatrywane będą wszystkie raporty policjantów spełniających kryteria formalne.

Od kandydatów na uczestników przedmiotowego szkolenia wymagane będzie spełnienie następujących wymogów:
· znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B1/B2,
· staż służby min. 8 lat,
· bardzo dobry stan zdrowia,
· posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów mechanicznych (aktualne prawo jazdy kat. „B”),
· unormowana sytuacja rodzinna,
· umiejętność pracy w zespole.

Egzamin kwalifikujący do udziału w szkoleniu obejmować będzie:
· znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
· umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (tor jazdy).

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2014 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.