Ćwiczenia służb w warszawskim metrze

Data publikacji: 28.02.2014

W nocy z czwartku na piątek (27-28 lutego br.) w warszawskim metrze zostały zorganizowane ćwiczenia służb ratowniczych i porządkowych pod kryptonimem ‘Kret”. Szczegóły dotyczące zaplanowanego scenariusza nie były znane. Do współpracy w ćwiczeniu (jako pozoranci) zostali zaproszeni studenci Wojskowej Akademii Technicznej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

- Takie symulacje są bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania służb bezpieczeństwa, ponieważ są okazją do praktycznego przećwiczenia przyjętych zasad współpracy, sprawdzenia się i skoordynowania swojej pracy „w terenie”, pod presją czasu. To szczególnie istotne w przypadku metra, które jest jednym z najczęściej wybieranych środków transportu, miejscem skupiającym jednorazowo ogromną liczę osób. Takie miejsce musi być bezpieczne. Dlatego akcja była tak szeroko zakrojona. Dzięki temu, że przeprowadziliśmy ćwiczenia, wszyscy będziemy mogli czuć się bardziej bezpieczni – mówiła po zakończeniu akcji  Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Ćwiczenie miało na celu zweryfikowanie funkcjonujących dotychczas procedur reagowania na takie sytuacje w metrze, a także zobrazowanie sprawności i efektywności działania służb ratowniczych i porządkowych w rzeczywistym czasie. Zostało przygotowane przez m.st. Warszawa wspólnie z Metrem Warszawskim, warszawską Komendą Miejską Straży Pożarnej i Komendą Stołeczną Policji. W akcji uczestniczyło 123 policjantów, 96 strażaków i 83 strażników miejskich, wspieranych przez 33 radiowozy, 23 pojazdy straży pożarnej oraz 19 samochodów straży miejskiej. Działania zabezpieczało 17 zespołów pogotowia ratunkowego.

Źródło: KSP