Policyjni specjaliści rozpoczynają służbę w terenie

Data publikacji: 24.02.2014

Kolejni absolwenci kursów specjalistycznych w Szkole Policji w Słupsku trafiają do jednostek terenowych. Od dziś kilkudziesięciu dodatkowych policjantów prowadzi przesłuchania z wykorzystaniem najnowszych technik, podejmuje interwencje wobec osób niebezpiecznych, a także pełni służbę na stanowisku dyżurnego jednostki.

Absolwenci kursu z zakresu podejmowania interwencji wobec osób agresywnych i niebezpiecznych zdobyli wiedzę z zakresu rozpoznania miejsca i sytuacji przed podjęciem interwencji. Policjanci poznali też podstawy negocjacji, aby trafnie zakwalifikować sytuację, w której obligatoryjnie musi być wezwany negocjator, oraz po to, aby nawiązać wstępny kontakt ze sprawcą, co może znacznie ułatwić pracę negocjatora.

Uczestnicy zajęć doskonalili też zasady bezpieczeństwa w niebezpiecznych interwencjach, gdy zmuszeni są do działania z bronią przygotowaną do użycia. Podsumowaniem szkolenia były zajęcia nocne, w których słuchacze dokonali zatrzymania osób niebezpiecznych w warunkach ograniczonej widoczności.

Dziś do jednostek terenowych powrócili też absolwenci kursu z zakresu taktyki i techniki przesłuchań, którzy przygotowani są do przesłuchania poznawczego i rozmowy z podejrzanym. Policjanci poznali także na sposoby wykrywania kłamstwa i nauczyli się odpowiedniej konstrukcji pytań zadawanych podczas rozmowy z interesantem. Najważniejsze - i zarazem najtrudniejsze - zadanie funkcjonariusze mieli do wykonania pod koniec szkolenia. Musieli wówczas przeprowadzić rozmowę z podejrzanym w taki sposób, aby przyznał się on do popełnienia przestępstwa. Podczas tych ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji wykorzystywane są dwa pomieszczenia symulacyjne. W jednym odbywa się przesłuchanie, a w drugim pozostała część uczestników obserwuje przebieg wszystkich czynności.

Od dziś także na stanowiska dyżurnych w jednostkach terenowych służbę pełni 17 policjantów, którzy w piątek  (21 lutego br.) zakończyli miesięczne szkolenie prowadzone w szkolnym komisariacie Policji. To jeden z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów szkoleniowych w kraju. W gabinetach symulacyjnych, na stanowisku kierowania, trzeba było wykazać się odpowiednią reakcją na zgłoszone wydarzenie, podejmować odpowiednie decyzje w sytuacjach kryzysowych, a także wykorzystywać systemy teleinformatyczne oraz urządzenia techniczne, którymi dysponuje dyżurny. Oprócz tego obsada służby dyżurnej miała podgląd na celę i musiała reagować na zainscenizowane zdarzenia, jak chociażby próba samobójstwa osoby zatrzymanej, czy też jej agresywne zachowanie.

Źródło: SP w Słupsku