Warsztaty z taktyki i techniki interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego pod okiem specjalistów

Data publikacji: 21.02.2014

W dniach 20-21 lutego br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przeprowadzili warsztaty dla instruktorów strzelań policyjnych oraz instruktorów technik i taktyki interwencji. W warsztatach uczestniczyło 44 policjantów z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem szkolenia było ujednolicenie sposobów i metod prowadzenia zajęć, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu sprawnego posługiwania się bronią palną oraz zasad bezpieczeństwa podczas stosowania technik obezwładniania.

Instruktorzy pogłębiali swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego, sprawnego posługiwania się bronią palną, będącą na wyposażeniu Policji i zasad bezpieczeństwa podczas stosowania technik obezwładniania.

Z zakresu wyszkolenia strzeleckiego instruktorzy  doskonalili się m.in.  z metod skutecznych  ćwiczeń z bronią,  zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią, sposobów dobywania broni w zależności od rodzaju i umiejscowienia kabury,  poruszania się z bronią, postaw strzeleckich.

Z zakresu taktyki i techniki interwencji  policjanci szkolili się z  metod i sposobów m.in. przeprowadzenia skutecznej rozgrzewki,  podziału ról oraz współpracy policjantów podczas interwencji, podstawowych technik obrony. 

Źródło:  KWP Olsztyn