Policjanci z włocławskiej drogówki podejrzani o korupcję

Data publikacji: 19.02.2014

Dziewięciu policjantów włocławskiej komendy zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Komendant miejski policji we Włocławku zawiesił ich w obowiązkach służbowych. Wobec funkcjonariuszy wszczęto postępowania dyscyplinarne i odebrano im policyjne legitymacje i broń.Prokurator okręgowy we Włocławku przedstawił im zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych w czasie pełnienia służby.

Zarzuty mają zostać postawione jeszcze jednemu funkcjonariuszowi zamieszanemu w tę sprawę. Wszystkim grozi wydalenie ze służby i odpowiedzialność karna.

Komunikat prokuratury 

18 lutego 2014 r. funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w Warszawie, działając pod nadzorem prokuratorów z Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej we Włocławku, zatrzymali – w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw korupcyjnych – 9 funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Podstawą zatrzymania było ujawnienie w toku prowadzonego postępowania materiału dowodowego wskazującego na to, że funkcjonariusze Policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z kontrolowaniem ruchu drogowego na terenie Włocławka i okolic przyjmowali od kierujących pojazdami korzyści majątkowe w zamian za odstąpienie od ukarania za popełnione wykroczenia.

Również 18 lutego 2014 r. w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku prokurator przedstawił 9 zatrzymanym funkcjonariuszom Policji zarzuty przyjęcia w 2013 r. korzyści majątkowych w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusza Policji w trakcie kontroli drogowych, od kierujących pojazdami mechanicznymi w zamian za odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi tj. w zamian za czynność stanowiącą naruszenie przepisów prawa, tj. przestępstwa z art. 228 § 1 i 3 kk.

Po przesłuchaniu względem wszystkich 9 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji, poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju a nadto natychmiastowego zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Policji.

Śledztwo w powyższej sprawie prowadzone jest w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej we Włocławku.