Przygotowania do zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Data publikacji: 11.02.2014

11 lutego br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla dolnośląskich funkcjonariuszy w zakresie zabezpieczania imprez masowych i zgromadzeń publicznych oraz obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia pod kątem operacji i akcji policyjnych. W szkoleniu udział wzięło blisko 70 policjantów prewencji i sztabu Policji reprezentujących komendy miejskie i powiatowe garnizonu dolnośląskiego.

Podczas szkolenia omawiano zagadnienia dotyczące m.in. roli służb porządkowych i informacyjnych organizatora w zabezpieczeniu imprez masowych, prawnych aspektów funkcjonowania zakazu stadionowego, organizacji i funkcjonowania grup realizacyjnych, rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz zespołu negocjacyjnego, a także policyjnego zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń publicznych i innych wystąpień społecznych.

Celem szkolenia było usystematyzowanie wiedzy m.in. wypracowanie ujednoliconych form postępowania, które pozwolą w przyszłości zwiększyć poziom zadań realizowanych przez Policję.

Źródło: KWP we Wrocławiu