Wypadek podczas szkolenia policjanta – Skarb Państwa zapłaci zadośćuczynienie

Data publikacji: 04.02.2014

Skarb Państwa zapłaci żonie i córce zmarłego policjanta zadośćuczynienie w wysokości 400 tys zł. Policjant służył w prewencji KWP w Radomiu. Został skierowany na szkolenie specjalistyczne z techniki interwencyjnej i umiejętności posługiwania się pałką do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Podczas ćwiczeń mężczyzna doznał urazu głowy i po kilku dniach zmarł.

Komicja powypadkowa CSP w Legionowie orzekła, że wypadek był zdarzeniem nagłym pozostającym w związku ze służbą. Jednocześnie komisja nie stwierdziła zaniedbań w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny albo innych przepisów o ochronie życia i zdrowia.

W 2010 r. Sąd Rejonowy w Radomiu sprostował protokół powypadkowy i umieścił w nim zapis o naruszeniu przepisów BHP. W procesie cywilnym Skarb Państwa reprezentowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przekonywał, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między śmiercią policjanta a działaniem lub zaniechaniem działania za strony organizatorów szkolenia.

Sąd Okręgowy w Radomiu orzekł jednak, że ćwiczenia prowadzone były w warunkach, które nie zapewniały bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników szkolenia i przyznał żonie i córce zmarłego policjanta po 200 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę i ciężką sytuację materialną, w jakiej się znalazły. Wyrok utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Źródło: Rzeczpospolita "Szkolący odpowiada za bezpieczeństwo"