Rusza nabór do służby w eksperckich kontyngentach policyjnych

Data publikacji: 03.02.2014

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP informuje, że w związku z potrzebą uzupełnienia rezerwy kadrowej w kontyngentach policyjnych, które będą pełnić służbę poza granicami kraju w latach 2014 – 2015, rusza procedura oceny predyspozycji dla kandydatów.

Kandydaci, którzy chcieliby służyć w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych lub operacjach i misjach policyjnych Unii Europejskiej, powinni spełniać następujące wymogi:

  1. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2);
  2. uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego kursu specjalistycznego dla policjantów – ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych (nie dotyczy policjantów, którzy wcześniej pełnili służbę w charakterze ekspertów w misjach poza granicami kraju);
  3. pozytywna opinia w miejscu pełnienia służby;
  4. bardzo dobry stan zdrowia;
  5. posiadanie prawa jazdy minimum kategorii B z co najmniej 2 letnim stażem oraz umiejętność kierowania pojazdami z napędem na 4 koła.

Ocena predyspozycji obejmować będzie:

  • test z języka angielskiego (ustny i pisemny),
  • rozmowę z psychologiem policyjnym,
  • wywiad lekarski.

Policjanci zainteresowani udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym powinni kierować raporty do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w drugiej połowie marca 2014 roku w obiektach Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie.