Przygotowania do zmiany kontyngentu pokojowego na Bałkanach

Data publikacji: 30.01.2014

Dobiegają końca ćwiczenia zgrywające Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach 23. zmiany kontyngentu pokojowego na Bałkanach. Jednym z punktów były trzydniowe ćwiczenia na poligonie wojsk NATO w Wicku Morskim koło Ustki. Ćwiczenia policjantów wyjeżdżających na misję zakończą się w przyszłym tygodniu; wyjazd na Bałkany zaplanowany jest w maju. Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

W trakcie zajęć na poligonie policjanci ćwiczyli między innymi rozpraszanie agresywnego tłumu, udzielanie pierwszej pomocy osobom rannym znajdującym się pod odstrzałem oraz wykorzystanie granatów dymnych i gazów łzawiących. Na poligonowej strzelnicy doskonalono natomiast umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem broni długiej. Realizmu ćwiczeń dopełniały też koktajle Mołotowa, które już kilkakrotnie były używane przez agresywny tłum, wobec którego interwencje musieli podejmować polscy policjanci w Kosowskiej Mitrowicy.

Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest mł. insp. Paweł Kurowski, a jego zastępcą – nadkom. Adrian Klejner. Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. Do misji przygotowuje się 113 policjantów i 4 policjantki, które pełnić będą funkcje szefa logistyki, pomocnika szefa kompanii, oficera dyżurnego oraz pielęgniarki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: SP w Słupsku