Medal „Za zasługi dla Policji” dla Sekretarza Generalnego IPA Polska

Data publikacji: 29.01.2014

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wręczył dziś Sekretarzowi Generalnemu Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska Arkadiuszowi Skrzypczakowi brązowy medal „Za zasługi dla Policji”. Odznaczenie nadawane jest m.in. za działalność przyczyniającą się do rozwoju współpracy Policji z policjami innych państw.

Arkadiusz Skrzypczak – młodszy inspektor w stanie spoczynku, emerytowany policjant. Były wykładowca w Zakładzie Prewencji oraz Radca w Zespole Funduszy Pomocowych w CSP w Legionowie. Wielokrotny uczestnik misji pokojowych z ramienia ONZ. W 1995 r. delegowany do Miednoje, gdzie brał udział w pracach sondażowo-ekshumacyjnych pomordowanych policjantów. Wielokrotnie dekorowany odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz medalami ONZ. W IPA pełnił funkcje: 

  • w latach 1995-1998 - Przewodniczącego Warszawskiej Grupy Wojewódzkiej
  • w latach 2003-2009 - Przewodniczącego Regionu Legionowo
  • w latach 2004-2007 - Wiceprezydenta Sekcji Polskiej
  • w latach 2007-2013 - Prezydenta Sekcji Polskiej

Aktualnie wybrany do władz światowych International Executive Council, członek Professional Commission.

***

IPA - to skrót od International Police Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) założonego 1 stycznia 1950 r. przez sierżanta brytyjskiej policji sir Arthura Troopa. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata. Do stowarzyszenia należy obecnie ponad 322 tys. policjantów z 60 krajów. Od 1977 r. IPA jest największym stowarzyszeniem policyjnym na świecie i posiada statut konsultacyjny Rady Europy i status konsultacyjny Rady Spoleczno-Gospodarczej ONZ.

Zobacz więcej.