Inwestujemy w szkolenia policjantów

Data publikacji: 31.01.2014

Każdego dnia policjanci podejmują interwencje, w których pomoc przedmedyczna może okazać się konieczna. Jako pierwsze osoby na miejscu zdarzenia muszą podejmować wszystkie czynności zmierzające do ratowania życia. W sytuacji zagrożenia liczy się natychmiastowa reakcja, opanowanie i fachowa pomoc, dlatego Komendant Główny Policji inwestuje w doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Projekt „Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2014 r. policjanci i policjantki ze wszystkich garnizonów w kraju zostaną przeszkoleni w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenia będą prowadzone w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako wykonywanie obowiązków służbowych. Nabór prowadzony jest na zasadzie dobrowolności i zgodnie z polityką równych szans pod względem równego dostępu do szkoleń bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, wiarę i status społeczny. Ogólne warunki uczestnictwa w projekcie zostały określone w regulaminie naboru.
 

       DOKUMENTY DO POBRANIA:

  WSTĘPNA DEKLARACJA UCZESTNICTWA
  ARKUSZ INDYWIDUALNEJ OCENY KANDYDATA
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  REGULAMIN
 


Ramowy program kursu

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i miejsca zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Wstrząs
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego