Szkolenia z Systemu Wspomagania Dowodzenia

Data publikacji: 27.01.2014

Policjanci ze Sztabu Policji KWP w Gorzowie Wlkp. rozpoczęli szkolenia z zakresu funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia. Uczestnikami szkolenia, które potrwa do końca kwietnia br., są osoby pełniące na co dzień służbę na stanowiskach kierowania oraz w zespołach operacji policyjnych.

Ważnym elementem szkolenia są ćwiczenia praktyczne, w tym między innymi: zasady dokumentowania przebiegu służby przez obsadę Stanowiska Kierowania, zadania obsady Stanowiska Kierowania w trakcie prowadzonych działań w związku z zabezpieczeniem imprez sportowych, rozrywkowych, zgromadzeń publicznych i przejazdów kibiców oraz czas reakcji na zdarzenie – "Katalog mierników dla komend wojewódzkich (stołecznej) Policji”.

Nowością, która od niedawna funkcjonuje na Stanowiskach Kierowania jest Uniwersalny Moduł Mapowy, pozwalający między innymi na optymalne zarządzanie siłami patrolowymi. Za pośrednictwem sygnału GPS Moduł ten łączy się z Mobilnym Terminalem Noszonym, co pozwala dyżurnemu między innymi widzieć swoje patrole na mapie. Pokaz możliwości tego systemu również został objęty programem szkolenia.

Źróło: Komunik@tor