Otwarcie zmodernizowanego Komisariatu Policji w Krośniewicach

Data publikacji: 24.01.2014

24 stycznia br. nastąpiło otwarcie zmodernizowanego Komisariatu Policji w Krośniewicach. Oprócz przebudowy powstała dodatkowo część garażowo-magazynowa i boksy dla psów służbowych. Łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 1 138 772 zł. Prace rozpoczęto w grudniu 2012 r., a ostatecznie zakończono je w grudniu 2013 r.

W obecnej chwili w składzie etatowym komisariatu  znajduje się 19 policjantów oraz 1 ½ etatu cywilnego. Policjanci pełnią służbę w dwóch zespołach: Zespole do spraw Prewencji i Zespole do spraw Kryminalnych. Zasięg działania komisariatu obejmuje trzy gminy: gminę Krośniewice licząca 8730 mieszkańców, gminę  Nowe Ostrowy - 3747 mieszkańców i gminę Dąbrowice - 2003 mieszkańców. Dzięki przeprowadzonej modernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących przepisów m.in. sanitarnych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Obiekt został także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Źródło: KWp w Łodzi