Powstanie baza DNA osób zaginionych w ramach reformy CBŚ

Data publikacji: 27.01.2014

W najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o Policji pojawiła się propozycja utworzenia bazy DNA osób zaginionych. Projekt reformuje także CBŚ przez wyłączenie go ze struktur Komendy Głównej Policji. Decyzję o uzupełnieniu projektu o te regulacje podjął Komitet Stały Rady Ministrów. W ostatnich dniach decyzję poparło Rządowe Centrum Legislacji wprowadzając zmiany w projekcie.

W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji znajduje się polska baza DNA sprawców przestępstw. Zgromadzonych jest tam około 32 tys. profili DNA, w tym ponad 2 tys. należących osób niezidentyfikowanych.

W kwietniu 2013 roku został opublikowany nowy regulamin Komendy Głównej Policji. Do zadań Biura włączono wówczas zwalczanie handlu ludźmi i uprowadzeń dla okupu. Następnym etapem reorganizacji Komendy Głównej Policji będzie wyłączenie Centralnego Biura Śledczego ze struktur komendy i powstanie wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej Policji o ogólnokrajowym zasięgu działania. Zmieniona będzie także nazwa na Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szacuje, że koszty organizacyjne projektowanego przekształcenia CBŚ w CBŚP wyniosą ok. 90 tys. zł.

Po wydzieleniu Biuro ma zostać wzmocnione ponad 200 etatami z KGP. Obecnie w KGP jest ponad 4 tys. stanowisk, z tego CBŚ liczy około 2 tys. osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, by zadania nowego Biura koncentrowały się na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Wyłączenie CBŚ z KGP ma także zapewnić wzmocnienie pionu do walki z przestępczością gospodarczą.

Źródło: PAP