Zmiany kadrowe w MSW

Data publikacji: 23.01.2014

Odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek publiczny, także za nadzór nad Policją oraz BOR wiceminister spraw wewnętrznych Marcin Jabłoński złożył rezygnację z przyczyn osobistych. Następcą M. Jabłońskiego został Grzegorz Karpiński, do tej pory wiceminister sportu.

Grzegorz Karpiński urodził się 4 sierpnia 1976 r. w Chełmnie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i konstytucyjnym. W 2005 r. został radcą prawnym.

W latach 2007 – 2011 był posłem na Sejm RP. Pracował między innymi w komisji śledczej ds. zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, komisji ustawodawczej, nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach oraz komisji ds. służb specjalnych.

Wielokrotnie reprezentował Sejm w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, m.in. w sprawie zgodności z Konstytucją RP traktatu lizbońskiego. Był członkiem Krajowej Rady Prokuratury. Przewodniczył Polsko – Brytyjskiej Grupie Parlamentarnej. Dwukrotnie wybierano go do Rady Miasta Torunia. 

Źródło: MSW